ข้อกำหนด และเงื่อนไขการจอง

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานด้านล่างก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

www.phillclub.com ("เว็บไซต์") มีการจัดการโดยบริษัท ครีเอทีฟ ไลฟ์สไตล์ เวนเจอร์ จำกัด ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เมื่อคุณเข้าและ/หรือใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่า คุณได้อ่านและเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและคำถามที่พบบ่อย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนด") คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้

โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจะต้องมีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เข้าชม ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้") ตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดๆ ของเรา การใช้งานของคุณจะเป็นไปตามการยินยอมปฏิบัติและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

ขอบเขตการให้บริการของเรา

Phill Club ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บนระบบออนไลน์ ที่คุณสามารถจองที่พัก และ/หรือ บริการอื่นใด ("บริการ") โดยผู้ใช้สามารถทำการจองบริการ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ("ผู้ขาย") บนเว็บไซต์ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณจะสามารถจองที่พัก หรือบริการอื่นๆได้ บนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา เราไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงการจัดวางและความผิดพลาดจากการพิมพ์) อุปสรรค (เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงเว็บไซต์หรืออื่นๆ ในลักษณะชั่วคราวและ/หรือในบางส่วน) ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงในสภาวะหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อาจหาทางที่จะช่วยคุณและตอบสนองคำร้องขอของคุณ

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ และไม่ควรจะตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับของระดับคุณภาพการให้บริการ หรือการจัดอันดับของผู้ขายที่ระบุบนเว็บไซต์ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือสถานะของผู้ขายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ที่ให้บริการที่พักบนเรือ หรือบริการอื่นๆ) ผู้ขายอาจจะถูกแนะนำในรูปแบบของระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็น การจัดอันดับของผู้ขาย หรือปัจจัยอื่นๆ การจัดอันดับที่ถูกคำนวณขึ้นจากระบบอัตโนมัติ สามารถมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ใช้หรือการจองใดๆ (หรือทำการยกเลิกการยืนยันการจองในบางกรณี) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะด้วยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงการที่ไม่ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธ/ไม่ยอมรับ/ยกเลิก เหตุผลในการปฏิเสธผู้ใช้ การจอง หรือการยืนยันการจอง อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจโดยผู้มีอำนาจระดับโลกหรือระดับชาติ การห้ามส่งสินค้า ข้อห้ามในกฎระเบียบ การทุจริตหรือการโจรกรรม (หรือข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยการทุจริตหรือโจรกรรม) ข้อสงสัยการทำกิจกรรมอาชญากรรม การสั่งซื้อที่น่าสงสัย การบริการที่ไม่มีความพร้อม หรือ การถูกระงับการให้บริการโดยคู่ค้า การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดโดยผู้ใช้ ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิต พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การขู่เข็ญ การดูถูก การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล อุปสรรคในทางปฏิบัติ ความยากลำบากหรือความล้มเหลวในการสื่อสาร ความผิดพลาดจริง (ซึ่งมีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้) ประวัติการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการปฏิเสธหรือการถูกขึ้น "บัญชีดำ" หรือ "บัญชีการเฝ้าระวัง" ของรัฐบาลหรือองค์กรนานาชาติ ในกรณีที่การจองได้ถูกปฏิเสธหรือยกเลิกโดยPhill Club และได้มีการชำระเงินแล้วPhill Clubจะจ่ายชดเชยจำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้ว โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราสามารถลบหรือเพิกถอน ("เพิกถอน") สมาชิกภาพของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลักษณะชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้ที่ถูกเพิกถอนจะไม่ได้รับอนุญาตในการพยายามใช้เว็บไซต์ในชื่ออื่นๆ หรือผ่านผู้ใช้อื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะมีการอธิบายไว้ในเงื่อนไขกลไกการป้องกันการทุจริต)

ในกรณีพิเศษ เราอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการจองตาม "ความผิดพลาดจริง" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นตอของความผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ความผิดพลาดจริงคือความบกพร่องบนเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่นในแง่ของราคา) ซึ่งไม่มีบุคคลที่มีเหตุผลใดจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือมีความหมายทางธุรกิจ จำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้วจะได้รับการชดเชยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีเช่นนี้

การยกเลิก

เมื่อคุณทำการจองหรือทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับการคำขอพิเศษของคุณซึ่งอาจส่งให้กับผู้ขาย Phill Club จะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างระมัดระวัง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกของผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการแล้ว Phill Club อาจทำการระงับหรือเก็บส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไป เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก

คำขอพิเศษ

ในกรณีที่มีคำขอพิเศษใดๆ เกี่ยวกับการจอง (ตัวอย่างเช่น: ต้องการรถเข็นสำหรับคนพิการ หรือความต้องการพิเศษอื่นใด การร้องขอในช่วงระหว่างการส่งมอบตั๋ว การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงวัน การใส่) ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำขอเมื่อทำการจองบนเว็บไซต์หรือติดต่อผู้ขายโดยตรง (ตามความเหมาะสม) คำขอจะได้รับการดูแลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายและ Phill Club ตามความพร้อมและปัจจัยอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงวันที่ การจองเข้าพักบนเรือ และ/หรือ ผู้โดยสาร) โดยผู้ใช้ Phill Club ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองใดๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเปลี่ยนตารางเวลาของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่การจองเดิมไม่สามารถใช้งานได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ตั๋วถูกใช้หรือได้รับการคืนเงินแล้ว)

ราคาและการส่งเสริมการขาย

เราอาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน

ราคาแต่ละราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อีก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ ผู้ใช้ยอมรับว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บสำหรับค่าจัดส่งจะคิดกับผู้ใช้ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ Phill Club สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนจำนวนเงินที่ขาดที่ต้องทำการชำระแก่ผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการจองก่อนทำการชำระเงินในส่วนที่ขาด Phill Club มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงิน ในจำนวนที่ชำระมาแล้วหรือจำนวนหลังจากที่ได้ทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ Phill Club อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้ ไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ขาดอยู่เหล่านี้ตามกระบวนการที่กำหนดโดย Phill Club หากผู้ใช้มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการบริการ ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Phill Club (ในระหว่างเวลาทำการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดโดย Phill Club) สำหรับการยกเลิกการจองอื่นๆ โดยเป็นไปตามสิทธิ์ที่บังคับใช้ที่คุณอาจมีตามกฎหมายรวมถึงตามนโยบายของ Phill Club ผู้ให้บริการ Phill Club จะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการจองที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะคืนเงินในจำนวนที่คุณได้ทำการชำระไป โดยการคืนเงินจะไม่รวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดจาก Phill Club ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าดำเนินการและค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เป็นต้น (“ยอดเงินคืน“) เมื่อ Phill Club ยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะโอนเงินคืนให้คุณก่อนในรูปแบบของเวาเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คูปองส่วนลด Phill Club คะแนนสะสม Phill Club

Phill Club จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้โอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง การโอนใดๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลาสำหรับโอน จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการสำจอง คุณต้องใช้ตู้เอทีเอ็มสำหรับการโอนระหว่างธนาคารเพื่อความรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการโอนระหว่างธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินของคุณโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย Phill Club โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ Phill Club ไม่เก็บภาษีหรืออากร การจัดเก็บภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจะตกเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ทำการชำระเงิน Phill Club ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง วิธีการชำระเงินรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องมีใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานการชำระเงินของการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันจาก Phill Club คุณต้องทำตามขั้นตอนที่มีอยู่ในอีเมลการยืนยัน

สำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่นบัตรเครดิต คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย Phill Club และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่คุณทำการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว Phill Club จะดำเนินการสั่งซื้อและออกหมายเลขการจอง ซึ่งจะมาพร้อมกับ:

หมายเลขการจอง

ชื่อลูกค้า

จำนวนการจอง

รายละเอียดการจอง

หมายเลขโทรศัพท์/เบอร์ต่อ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทำทุจริต

สำหรับการชำระเงินผ่านบนเว็บไซต์นี้ บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย Phill Club ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง Phill Club จะดำเนินการคืนเงินต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจองบางประเภท Phill Club อาจจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณ แต่ต้องให้คุณชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณเนื่องจากคุณจะต้องทำการชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา

ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริตโดย Phill Club คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที ในการทำการจอง คุณจะต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ

คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับเราเป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด Phill Club ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท Phill Club สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามดุลยพินิจ

ในบางกรณี เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจองตามที่อธิบายอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ การจองจะไม่มีการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ขายสามารถใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ Phill Club จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ

สิทธิและหน้าที่

Phill Club ขอมอบสิทธิจำกัดบางอย่างแก่ผู้ใช้ (ซึ่งประกอบกันเป็น "ใบอนุญาตอย่างจำกัด") ซึ่งไม่สามารถโอนหรือมอบหมายได้ เพื่อเข้าและใช้เว็บไซต์ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อกำหนดเหล่านี้ ด้วยใบอนุญาตอย่างจำกัดนี้ เรามิได้มอบสิทธิหรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ สิทธิหรือใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการมอบให้อย่างชัดเจนจะถือว่าเป็นของ Phill Club หรือบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตดังกล่าว เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของซอฟแวร์ที่ใช้ในการรองรับเนื้อหา) เป็นของ Phill Club หรือ ผู้จัดนำหน่าย และผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ขายของ Phill Club (ตามความเหมาะสม) คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อ และคุณแสดงตนและรับประกันว่าคุณจะไม่ส่งคำร้องขอในการจองที่เป็นเท็จหรือที่เป็นการคาดเดา เพื่อคาดการณ์จำนวนการจองที่ว่างอยู่ ดังนั้น คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้เป็นจริงและถูกต้องทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังรับประกันที่จะให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์และ/หรือรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคุณที่แม่นยำและถูกต้อง

ตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย) หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Phill Club คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เลียนแบบ โอน ขาย หรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าหรือ บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่:

ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ครีเอทีฟ ไลฟ์สไตล์ เวนเจอร์ จำกัด

เข้าถึง ตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Phill Club

การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่สมควรบนเว็บไซต์ หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางการจอง) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Phill Club

ขายต่อ ใช้ คัดลอก ดำเนินการเฝ้าระวัง (เช่น การใช้หรือติดตั้งโปรแกรมสไปเดอร์หรือโปรแกรมสเครป) แสดง ดาวน์โหลด หรือดำเนินการผลิตเนื้อหา ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ ผ่านเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์/กิจกรรมการแข่งขัน

ลอกเลียนเว็บไซต์ (ผ่าน "frame" หรือ "mirror") หรือจัดตั้งส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งประกาศที่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือกฎใดๆ หรือที่สามารถรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาญากรรม ไปที่หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้

ส่ง ให้การเชื่อมโยง หรือส่งประกาศที่มีเนื้อหาที่สามารถการพิจารณาว่าเป็นอันตราย หยาบคาย ลามก อนาจาร รุนแรง แบ่งแยกชนชั้น ดูถูก คุกคาม ล่วงละเมิด กดขี่ เกลียดชังหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามดุลยพินิจของ Phill Club

ส่งหรือให้การเชื่อมโยงถึงประกาศที่มีคำหมิ่นประมาท ใส่ร้าย และเป็นความเท็จ

ส่งหรือดำเนินการประกาศที่อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นความลับ

ส่งประกาศที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามสัญญา

ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนความจริงกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือปลอมตัว เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรือฉ้อโกง

ปรับเปลี่ยนหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลที่คุณให้

ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ขัดขวาง หรือรบกวนการใช้งานของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดชะงักหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม

การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านการลักลอบ การขโมยรหัสผ่าน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ได้รับหรือพยายามที่จะค้นหาสื่อหรือข้อมูลใดๆ โดยวิธีการที่ไม่ได้มาโดยเจตนาจากเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นเช่นที่อยู่อีเมล

สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้

เมื่อคุณดำเนินการจอง คุณตกลงที่จะรับอีเมลที่มีคำเชิญให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ขายบางราย Phill Club มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการพิจารณาว่าความคิดเห็นของคุณจะถูกนำไปแสดงหรือไม่ Phill Club สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ ซึ่งอาจมีข้อเสนอแนะ ระดับการบริการ และชื่อของคุณ

ในการแสดงความคิดเห็นของคุณ คุณต้องมั่นใจว่า:

คุณเป็นเจ้าของและมีอำนาจในการควบคุมความคิดเห็นที่คุณให้กับเว็บไซต์

เนื้อหาของความคิดเห็นมีความถูกต้องและไม่มีการบิดเบือน

การใช้งานหรือการปฏิบัติหรือการส่งเนื้อหาของความคิดเห็น ไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม และคุณไม่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

คุณต้องรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้หรือส่ง คุณอนุญาตให้ Phill Club ดำเนินการเมื่อมีบุคคลใดทำการละเมิดสิทธิของคุณหรือสิทธิของ Phill Club

เนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้จะต้องไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ และ Phill Club ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปฏิบัติต่อความคิดเห็นดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นความลับ Phill Club มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาความคิดเห็นตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบ ตัด ดัดแปลง หรือซ่อนจากการแสดงผล ซึ่งไม่มีผลต่อบัญญัติที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ Phill Club ไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินให้กับเนื้อหาความคิดที่คุณได้ส่งเข้ามา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือตัด Phill Club จะไม่มีภาระผูกพันในการให้ รวมถึง หรือกล่าวถึงผู้เขียนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ในกรณีใดๆ ก็ตาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น คุณตกลงว่า:

คุณไม่ต้องการการเอ่ยถึงหรือเปิดเผยตัวตนในผลงานที่ผ่านการดัดแปลงใดๆ

คุณอนุญาตให้ Phill Club พนักงานของบริษัท ผู้สืบทอด และผู้รับโอน ในการทำการเผยแพร่ ใช้ ลบ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์จากการให้ความเห็น

คุณขอสละสิทธิใดๆ และตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการแสดงความคิดเห็น

คุณจะชดใช้และปกป้อง Phill Club พนักงานของบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ถือสิทธิ ผู้รับหน้าที่แทน จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น

ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แสวงหา สร้าง ค้นหา ใช้งานหรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ในทางอื่น

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Phill Club ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Phill Club ก่อน หากคุณละเมิดสิทธิเหล่านี้ Phill Club ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน

Phill Club และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อโดเมน เว็บไซต์ เครื่องหมายทางการค้า เนื้อหา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์หรือการออกแบบอื่นๆ ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่สามารถถูกตีความว่าคุณได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือไม่ ในการใช้ ครอบครอง แจกจ่ายหรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Phill Club และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการออกแบบอื่นๆ ที่อาจมีเจ้าของหรือได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่สาม การใช้งานสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ จะไม่ถือว่าเป็นการแนะนำหรือการให้การสนับสนุนแก่เว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม เว็บไซต์ เว็บไซต์ Phill Club เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ และคุณไม่ได้รับอนุญาตที่จะใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจาก Phill Club ก่อน

เว็บไซต์นี้มีทรัพย์สินทางปัญญาของ Phill Club ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ เพลงและเสียง เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เราและผู้ออกใบอนุญาตของเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิอื่นๆ สำหรับการเลือก การประสานงาน การจัดและการซ่อมแซมเนื้อหาและเนื้อหา

ต้นฉบับ คุณ

ต้องไม่แก้ไข ทำซ้ำ คัดลอก ดำเนินการ แสดง เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหา ในบางส่วนหรือทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

ซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการ ซอฟแวร์ที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นของ Phill Club บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการเนื้อหา นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น Phill Club จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของบุคคลที่สาม หรือการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของ

คุณสามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ จากการดาวน์โหลดที่คุณทำจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตตามที่จำเป็นแล้ว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการลบได้ คุณยอมรับและตกลงในที่นี้ว่าการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ได้เป็นการให้สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กับคุณ

เราอาจทำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีดูแลโดยบุคคลอื่น เมื่อคุณทำการกดที่ลิงก์ คุณแสดง รับทราบและยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวคือการกระทำด้วยความสมัครใจของคุณเพื่อดูหรือเข้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Phill Club ไม่ได้กำกับดูแลหรือรับผิดชอบ

การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

หากมีหลักฐานของการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณหรือตัวแทนของคุณ (รวมเรียกว่า "ผู้ส่ง") อาจทำการแจ้งโดยจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง

ในกรณีที่ผู้ส่งไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว การแจ้งจะต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ในกรณีที่อยู่ของผู้ส่งไม่ได้อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ส่งจะต้องให้ที่อยู่ชั่วคราวในประเทศสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง โทรสาร (ถ้ามี) และที่อยู่อีเมล รายละเอียดที่เพียงพอที่จะพิสูจน์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงที่อยู่ออนไลน์ของสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ คำขอของผู้ส่งในการลบหรือการระงับการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการละเมิด คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้องเราจากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการทุจริต ปลอมแปลง หรือข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณยืนยันและยอมรับตามข้อตกลงดังต่อไปนี้: การบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มี" เราขอกล่าวอย่างชัดแจ้งว่าเราไม่ได้ทำให้การรับประกันหรือรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายของสินค้าหรือบริการ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราให้สำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและต่อการไม่เกิดการละเมิด ตามที่เหมาะสม เราไม่รับประกันว่า: (ก) การใช้งาน บริการและคุณสมบัติของการรักษาความปลอดภัยที่มีในเว็บไซต์นี้จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะถูกซ่อมแซม หรือ (ค) เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการที่ไม่มีไวรัส มัลแวร์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย เราไม่รับประกันความแม่นยำ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรที่มีบนและจากเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันว่าเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรเป็นอิสระจากแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ เป็นอันตราย ที่ไม่เหมาะสมหรือก่อเกิดความขัดแย้ง สื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับมาทางอื่นผ่านการใช้บริการนี้เป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะสมัครใจรับความเสี่ยงดังกล่าวและคุณจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่มีให้ทั้งหมด

ข้อจำกัดความรับผิด

โดยปราศจากความสูญเสียสิทธิใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายมีข้อจำกัดและยกเว้นในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย เช่น การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเสียชีวิต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือการใช้การเชื่อมโยงในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายพิเศษ ที่เกิดโดยอุบัติเหตุ ที่เป็นการลงโทษหรือเป็นผลมาจากเหตุอื่นหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับทราบถึงโอกาสในการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายก็ตาม วิธีแก้ไขเดียวสำหรับคุณคือการยุติการใช้เว็บไซต์นี้

การชดใช้

คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Phill Club และลูกจ้าง บริษัทในเครือ พนักงานและคู่ค้า จากและเกี่ยวเนื่องกับการกล่าวอ้าง การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหายหรือการสูญเสีย รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งานเว็บไซต์ (ข) เนื้อหาที่ให้ ได้รับหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ค) การละเมิดข้อกำหนดของคุณ (ง) การละเมิดสิทธิหรือภาระหน้าที่อื่นๆ และ/หรือ (จ) การกระทำหรือการละเลยใดๆ โดยคุณ ไม่ว่าจะประมาท ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออื่นๆ

การเชื่อมโยงและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Phill Club เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงเหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว เราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจอัพโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติหรือให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราเปิดโอกาสให้บุคคลที่สามส่งมอบ โหลด ส่งหรือให้ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง กราฟิก วิดีโอ ข้อความ ความคิดเห็นหรือสื่ออื่นๆ ("เนื้อหา") ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราไม่ได้ตรวจสอบและ/หรือไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์ แหล่งที่มาและเนื้อหา คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์และทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าว และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับที่มาของเว็บไซต์หรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะปลดปล่อยเราจากและเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือบัญชีสำหรับเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากร

การยุติ

Phill Club มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มที่ในการทำการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยุติหรือหยุดเว็บไซต์นี้และ/หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์รวมถึงบริการหรือสินค้าที่มีในเว็บไซต์นี้ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ในเวลาก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการยุติ คุณยังคงผูกพันตามข้อผูกพันในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกัน การชดใช้ การสละสิทธิ์และข้อจำกัดของความรับผิดชอบที่คุณได้ตกลงยอมรับ

Phill Club จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

Phill Club เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความลับของผู้ใช้ Phill Club จะพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการดำเนินการตามพันธกรณีของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก มีคำอธิบายสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของ Phill Club และผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สามารถอ่านได้ที่นี่

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์แต่เพียงผู้เดียว

การแก้ไขข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มด้วยการหารือตามเจตนาดี เพื่อทำการตกลงวิธีแก้ไขอย่างเป็นมิตรภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่แจ้งข้อพิพาท แต่ถ้าข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถตกลงผ่านการหารือซึ่งกันและกันได้ภายในหกสิบ (60) วัน ข้อพิพาทจะถูกส่งไปที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยของประเทศสิงคโปร์ ตามขั้นตอนการไกล่เกลี่ยที่มีผลบังคับใช้

เหตุสุดวิสัย

บริษัท....... จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เช่นความล้มเหลวในการทำธุรกรรม การจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือความเสียหายหรือเป็นอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่เกิดจากการกระทำหรือสภาวะใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามที่สมเหตุผลของคุณหรือเรา ("เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย") เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะภัย พิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว) การแพร่ระบาดของโรค การจลาจล การประกาศสงคราม สงคราม

การดำเนินการทางทหาร การก่อการร้าย การห้ามส่งสินค้า การคว่ำบาตร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ ฟ้าผ่า พายุเฮอริเคน/ไต้ฝุ่น/ไซโคลน การนัดหยุดงานแรงงาน การประท้วง การล้มละลายหรือการขาดสภาพคล่อง และอื่นๆ

บริษัท....... จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากวิธีการใดๆ ต่อฝ่ายใดๆ หาก Phill Club ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อของคุณเนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย